12 – Čustveni diagram

12 – Čustveni diagram

Ta grafikon uporabite za oceno svojega čustvenega življenja in jedrnih misli in prepričanj. Na skali od 1 do 10 ocenite kje se nahajate pri vsaki od navedb:

1 ustreza manj <<<<                                                           >>>> ustreza bolj 10