13 – Spoznati svoje strahove

13 - Spoznati svoje strahove

Odgovori na ta vprašanja vam bodo pomagali bolje razumeti svoj strah.

Kakšno sporočilo mi daje strah?

_______________________

Katera vprašanja želim zastaviti svojem strahu?

_______________________

Če dovolim, da se moj strah nadaljuje, do česa lahko pripelje?

_______________________

Kakšen bi bil pozitiven način občutiti strah, ne da bi mu dovolil, da prevzame moje življenje?

_______________________