18 – Moji občutki nemoči

18 - Moji občutki nemoči

Katero od teh misli imate? Označite tiste, ki veljajo za vas:

Koliko izjav ste označili? ____________________

Kaj povedo o vas trditve, ki ste jih označili? _____________________

Ko trditev vsebuje besedo »ljudje«, zapišite imena ljudi, npr. tistih, ki so vas ustrahovali.

Kaj ste se naučili o ljudeh, ki so vas žalili ali pa vas niso upoštevali? ________________