2 – Izboljšati kognitivne spretnosti in komunikacijo

2 - Izboljšati kognitivne spretnosti in komunikacijo

Vzemite si čas za vsakodnevno ali tedensko igranje kart ali katere druge igre in/ali organizirajte skupno branje dnevnih časopisov s komentarji, če je le možno.

Spodbujajoče dejavnosti krepijo kognitivne sposobnosti in vzpostavljajo medosebne stike.