24 – Dnevnik refleksij

24 – Dnevnik refleksij

Pisanje dnevnika refleksij je močno orodje vpogleda vase in samovrednotenja.

  • Določite si čas za pisanje
  • Dovolite si čas za prenos misli in idej
  • Ne skrbite za slog, obliko
  • Ne pozabite, da je cilj pisanja olajšati razmislek o praksi
  • Poiščite dokaze, da podkrepite svoje misli: kakšne dokaze imam za to, kar sem pravkar napisal?
  • Začnite z vprašanjem: Kako vidim svojo vlogo oskrbovalca? V katere vrednote verjamem?