3 – Koledarska dejavnost

3 - Koledarska dejavnost

Negovalec naj vzame list papirja in prosi osebo, da zapiše tiste dejavnosti, ki jih rada počne in ji prinašajo dobro počutje. Nato izbere eno izmed njih, skupaj pa razmislita in načrtujeta, kako lahko te dejavnosti uresničita. Pomikata se po seznamu dejavnosti in načrtujeta njihove uresničitve. Nato negovalec izroči oskrbovancu koledar, da lahko vanj zabeleži dejavnosti, ki jih bo načrtoval za vsak mesec v letu. Če je izbral več dejavnosti kot je mesecev v letu, lahko po dogovoru napiše tudi dve ali več dejavnosti na mesec. Na koncu oba podpišeta dokument, kjer se zavežeta izvesti dejavnosi, ki so bile načrtovane in izbrane. Po opravljeni dejavnosti oskrbovanec vsako dejavnost označiti z izbranim simbolom, z X pa označi dejavnosti, ki jih ni uresničil.