3 – Vaš osebni prostor

3 - Vaš osebni prostor

Z naslednjimi vprašanji lahko lažje presodite svoje osebne meje.

Kako bi opisali svoje osebne meje?

Kako lahko opišete kje se vaše osebne meje pričnejo in končajo?

Kaj čutite v telesu, ko se nekdo preveč približa vašemu osebnemu prostoru?

Kaj čutite v telesu, ko je nekdo preveč oddaljen od vašega osebnega prostora?

  • Narišite svoj osebni prostor. Da označite svoj osebni prostor, naredite krog okoli figure na sliki.
  • Kakšne barve bi bila vaša meja?
  • Iz katerega materiala bi bila ta meja izdelana?
  • Kdo se nahaja v vašem osebnem prostoru in kdo ne?