4 – Knjiga pozitivnih misli in čustev

4 - Knjiga pozitivnih misli in čustev

Negovalec naj prosi osebo za katero skrbi, da na list papirja zapiše negativne misli ali čustva, ki jih običajno zaznava. Ko je seznam gotov, skupaj, po internetu poiščeta inspiracije za fraze ali čustva, da bi tako negativne misli ali čustva lažje nadomestil s pozitivnimi. Kasneje lahko te, pozitivne ali inspirativne stavke natisneta, izrežeta in prilepita v zvezek, knjigo ali na plakat. Knjigo/plakat alhko kreativno okrasita

Tako lahko oskrbovanec vedno, ko se počuti slabo ali ima več negativnih misli in čustev, poseže po knjigi ali pa si ogleda plakat.