4 – Preoblikovanje ozemlja

4 - Preoblikovanje ozemlja

Namen vaje je, da ponovno zariše vaše fizične in čustvene meje, ki so bile kršene.

Zapišite najpomembnejšo mejo, ki jo želite uveljaviti.

Potrebujem ________________ mejo.

Prosim, da spoštuješ mojo mejo s tem, da __________________.

Prosim te, da upoštevaš mojo prošnjo za osebno mejo, s tem da ___________________.

Ne bom več ____________________.