5 – Poimenujte svoje vire

5 - Poimenujte svoje vire

Pomislite na različne vire, ki jih imate v življenju. Pomislite, kaj vas osrečuje in osredišča, da bi se lahko učinkoviteje srečevali z izzivi.

Naredite seznam virov, ki jim imate v življenju.