1. Dejavnost z oskrbovancem

Source: https://www.pexels.com

1. Dejavnost z oskrbovancem

Običajno je največja kognitivna težava v blagi stopnji demence eksplicitni spomin, zato je prednostna naloga obnovitev najučinkovitejša uporabe spomina.Za to nalogo predlagamo naslednjo dejavnost:

:ločite nekaj kuhinjskih predmetov (ki ne ogrožajo varnosti oskrbovanca), dajte jih v posodo, lahko je košara ali škatla in poskusite raziskati

:Imena predmetov (starejšo osebo prosite, naj pove, kateri predmet je to; po imenovanju predmeta prosite, da pove več besed, ki se začnejo z isto črko ali zlog tega predmeta); • funkcijski odnosi (vprašajte starejšo osebo, katera je glavna funkcija vsakega predmeta; katere druge funkcije bi lahko imel?); • katera živila so povezana s predmeti v košarici / škatli (tukaj lahko date krila domišljiji starejše osebe ali pokažete slike hrane, ki so lahko povezane s predmeti); • pri katerih obrokih se predmeti najbolj pojavljajo (zajtrk? Kosilo? Sladica?); • Kakšni so zvoki, povezani z uporabo teh predmetov v kuhinji ?; • prosite starejšo osebo, naj pokaže z gibi povezavo z uporabo vsakega predmeta; • Vprašajte starejšo osebo, kje se običajno hranijo predmeti, ali, če je mogoče, pojdite s starejšo osebo na kraj, kjer se običajno hranijo predmeti, in jih pustite, da jih pospravi

.Opomba: Dejavnosti morajo vedno spoštovati interese starejše osebe. Če starejša oseba še nikoli ni bila vključena v kuhanje ali delo v kuhinji, zamenjajte predmete, ki se uporabljajo v tej dejavnosti, s predmeti s katerimi je bila starejša oseba v življenju v stiku. Na primer: orodja; higienski izdelki; čistilna sredstva; pisarniški material; predmeti, povezani s kmetijstvom; itd.

Note: Activities must always respect the interests of the elderly person. If the elderly person concerned has never been involved in cooking or cooking activities, replace the objects used in this activity with objects of interest, with which the elderly person has been in contact during his life. For example: tools; hygiene products; cleaning products; office supplies; objects related to agriculture; etc.