Pričakovano vedenje

Pričakovano vedenje

https://freerangestock.com

Pri osebah z ADHD so poškodbe in namerno samopoškodovanje pogostejše.

Osebi, za katero skrbite, bo najbrž takrat, ko je razburjena, težko se izraziti mirno. Namesto tega lahko kaže agresivno ali nasilno vedenje.

Socialne interakcije so lahko za posameznika izziv.