Breme negovanja

Breme negovanja

Glede na oskrbo na domu, je obremenitev skrbnika/negovalca je v veliki meri stresna. Pojavi se zlasti, ko postane situacija oskrbe na domu za skrbnika pretežno negativna izkušnja.

Družinski skrbniki običajno niso na tem področju predhodno izobraženi. Dajati podporo je zanje resen izziv. Zanjo je potrebna res dobra prilagoditev!

Obremenitev negovalca lahko temelji na različnih vidikih oskrbe (npr. pomanjkanje časa za obnovo moči, zahtevnost stopnje vedenja oskrbovanca, omejitev družbenih stikov in dejavnosti). Štirje vidiki pa so še posebej obremenjujoči:

  • Negovanje druge osebe zahteva veliko energije
  • Želja po času za lastno obnavljanje
  • Premalo časa za lastne interese
  • Žalost zaradi usode osebe, ki jo negujete