Posledice travmatičnih dogodkov

Posledice travmatičnih dogodkov

Intenzivna in dolgotrajna izpostavljenost travmatičnim dogodkom v kombinaciji z drugimi dejavniki tveganja (na primer starost, ženski spol, težave z duševnim zdravjem že pred travmo, travma v otroštvu in pomanjkanje socialne podpore) lahko privedejo do velikih sprememb v razvoju osebnosti.

Ta dolgoročni vpliv travme na človeka se imenuje kompleksna PTSM in

 vključuje spremembe v:

  • regulaciji afektov in impulzov
  • odnosih z drugimi
  • pomenskih sistemih

Travma lahko spremeni občutek identitete, lastne vrednosti in temeljnega prepričanja o svetu. Nekatera tipična kognitivna izkrivljanja so:

  • vztrajna negativna prepričanja o sebi/svetu (“jaz nisem dober”; “ne morem nikomur zaupati”)
  • Pretiran občutek lastne krivde ali krivde drugih za povzročitev travme (“zaslužila sem si, da se mi je to zgodilo”).
Picture4

Photo credit: PlusLexia. Source: https://www.flickr.com