Čustva

Čustva

Skrb za osebo z boleznijo ali invalidnostjo za katero skrbite, lahko vzbudi splet zapletenih čustev. Imate lahko čudovite dneve z globokim občutkom izpolnjenosti in povezanosti. Prav tako pa boste imeli težke dneve, polne krivde, žalosti ali jeze. Hkrati pa lahko imate tudi nasprotujoče si občutke, kot sta npr. ljubezen in zamera.

Niti dve izkušnji pri negovanju nista enaki! Kar vzbuja občutke pri eni osebo, morda ne bo pomembno pri drugi. Potrebno pa je vedeti, da za to kaj čutite in kdaj ni enoznačne formule. Tako tudi ni občutkov, ki bi jih “morali” ali “ne smeli” imeti. . Čustva se pojavijo brez ozira na to ali jih želite ali ne.

Pomaga nam, če vemo kakšni občutki se lahko pojavijo, kako jih prepoznamo in kaj lahko storimo, da jih obvladamo. O tem več na naslednjih straneh!