Kako motnja razpoloženja vpliva na družino?

Kako motnja razpoloženja vpliva na družino?

Način, kako se družina odziva na motnje razpoloženja, je odvisen od

 • starosti
 • razvojne stopnje posameznika z motnjo
 • moči in mehanizmov obvladovanja, ki jih ima družina
 • faza družinskega življenjskega cikla
 •  

Različni načini, kako depresija vprliva na družino:

 • Oseba z motnjo postane čustveno krhka: Tisti okoli nje vedo za “pravila”, ki jih morajo upoštevati, da vse ostane “normalno”. Kadarkoli so določeni izzivi ali dejavnosti “zunaj meja”, morajo vsi družinski člani upoštevati pravila, da ohranijo medsebojne dobre odnose.
 • Vloge se obrnejo: Otroci lahko postanejo skrbniki ali čustveni podporniki, zakonci lahko postanejo starši, prijateljstva pa lahko postanejo enosmerna razmerja, ko depresija prevladuje v našem življenju. “Posebna pravila” dopuščajo dolgoročne spremembe teh vlog. Družinski člani v takšnih primerih težje načrtujejo in se pripravijo dogodke v prihodnosti ter uveljavijo zanesljive vzorce za upravljanje osnovnih življenjskih nalog in interesov. To pa zaradi tega , ker stanje depresivnega družinskega člana postane glavna prioriteta in določa vse urnike in odločitve. Najhitrejši način, kako lahko rešimo to situacijo in smiselno opravimo z nečem čustvenim, je prevzeti odgovornost zanj (ne glede na to ali je primerno ali zdravo ali ne).
 • Družinski člani lahko občutijo žalost in krivdo: Dotični osebi je lahko nerodno ali se počuti kriva, če depresija tako učinkuje na druge
 • Socialna stigmatizacija, povezana z depresijo: Socialna (ali javna) stigmatizacija, se nanaša na negativne stereotipe tistih, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Stereotipi vplivajo na to, kako drugi vidijo človeka, ki je “drugačen” in preprečujejo, da bi ga videli kot posameznika. Na žalost so negativni stereotipi in gledanja na ljudi, ki imajo duševno zdravje, zelo razširjeni. Stigma lahko povzroči diskriminacijo. Na drugi strani pa se stigmatizacija samega sebe pojavi, ko človek ponotranji negativne stereotipe. To lahko povzroči slabo samozavest, sram in brezup.
 • Duhovna kriza v družini: depresija ustvarja številna vprašanja, ki se nanašajo na boga in lahko povzroči duhovno krizo v družini.

Različni načini, kako bipolarna motnja lahko prizadene družino:

 • Stres: Kadar spremenljivo razpoloženje ni tako hudo, bo družina doživela številne oblike stiske, vendar se bo sčasoma morda dovolj dobro prilagodila zahtevam bolezni. Če so stanja resnejša, so simptomi lahko povezani z agresijo posameznika ali nezmožnostjo izpolnjevanja odgovornosti.
 • Jeza: Družinski člani lahko občutijo jezo, če posameznika vidijo kot zlonamernega ali manipulativnega. Jeza se lahko usmeri tudi na ”pomoč” strokovnjakov, ki neuspešno zdravijo bolezen. Jeza je lahko usmerjena na druge družinske člane, prijatelje ali Boga.
 • Izčrpanost: Družinski člani se pogosto počutijo izčrpani zaradi časa in energije, porabljene za vprašanja, povezana z boleznijo. Bratje in sestre so mogoče ljubosumni, če drugi posvetijo bolnemu članu več pozornosti kot njim. Na splošno je čustveno počutje vseh družinskih članov ogroženo zaradi nenehnega stresa.
 • Socialna izolacija: V hudih primerih manično-depresivne bolezni družine običajno ugotovijo, da se njihova socialna mreža začne manjšati. Družina se pogosto sramuje simptomov, ne glede na to, ali so povezani z zanemarjenjem samega sebe ali agresivnim vedenjem. Obisk se lahko počuti neroden glede tega, kako se naj odzivajo ali pomagajo družini. Družina vedno potrebuje socijalno mrežo, ne glede na to, ali se zmanjšujejo socialni kontakt znotraj ali izven družine. Skupine za samopomoč lahko zelo pomagajo.
 • Spremenjene vloge: Ne glede na to, kateri družinski član je zbolel, se vloge glede odnosov pogosto spremenijo kot odziv na bolezen. Skrb za družinskega člana z bipolarno motnjo lahko pomeni, da ostane malo časa, denarja ali energije, ki bi jih lahko porabili za zunanje odnose in dejavnosti. To lahko postavi vse drugo na rob. Zakonske obremenitve se lahko povečajo, tekmovalstvo med brati in sestrami se pojavi in pride lahko celo do preusmeritve vlog med člani. Ostali člani družine se bodo tudi morali ukvarjati z motnjo, da bodo pričakovanja temeljila na resničnosti.

Ali naj oseba z motnjami razpoloženja poišče strokovno pomoč?

 • Depresija, ki jo oseba ne zdravi, lahko jo izjemno oslabi in moti vsak del življenja. Poleg tega lahko huda depresija v skrajnem primeru privede do samomora.
 • Bipolarna afektivna motnja je kronično stanje duševnega zdravja in običajno zahteva dolgoročni načrt zdravljenja, ki vključuje zdravila, pa tudi psihološko zdravljenje in spremembe v načinu življenja.
 • Družina mora osebo z motnjami razpoloženja spodbuditi k iskanju zdravljenja. Če se družinski član sooča z izzivi zdravljenja, oseba potrebuje podporo in potrpljenje bolj kot kdajkoli prej. Izobraževanje lahko pomaga ugotoviti vse možnosti, ki so na voljo, in se odločiti, ali je potrebno drugo mnenje.
 • Dotičnega družinskega člana je treba podpreti, da jemlje zdravila kot predpisano. Ne smete pa domnevati, da se oseba ne drži načrta zdravljenja samo zato, ker se ne počuti 100% bolje.
 • Morda boste potrebovali nekaj časa, da najdete pravo zdravilo za motnje razpoloženja. Do tedaj pa boste morali večkrat menjati zdravila in jih primerjati.