Posledice demence v družinski dinamiki

Source:https://www.pexels.com/

Posledice demence v družinski dinamiki

Pri bolnih ali gibalno oviranih osebah, njihove ovire privedejo tudi do sprememb v življenju drugih družinskih članov, ki zaradi tega spremenjajo dotedanje medsebojne funkcije ali vloge. Primeri: hči, ki skrbi za mater; žena, ki poleg vseh nalog zdaj skrbi tudi za moža, priklenjenega na posteljo; mož, ki prevzame hišna opravila in skrbi za otroke, ker je žena invalidna. Vse te spremembe lahko ustvarijo negotovosti in nesoglasja. Zato je pomembno, da družina, oskrbovalec in zdravstvena ekipa medsebojno sodelujejo in načrtujejo oskrbo na domu.

Source:https://www.pexels.com/

Posledice demence v družinski dinamiki 

Najbolj primerno mesto za starejšo osebo z demenco jo tisto, kjer ji je zagotovljena učinkovita in kakovostna oskrba. V družinskem krogu pravzaprav oseba prejme nego, s katero se dobro počuti, tako telesno, kot tudi čustveno. Prednost bivanja doma je, da oseba ohrani svoje vezi, ki jih je pridobila v svojem življenju. S tem se oseba tudi počuti bolj varna in pomirjena. To velja še posebej za osebo z demenco (svoja lastna soba, postelja, slike, svoje stvari, osebna zgodovina),

Ko se oseba z demenco preseli k otroku ali drugemu družinskemu članu, lahko ta sprememba povzroči težave pri prilagajanju zaradi umanjkanja odnosa iz preteklosti. To lahko škoduje duševnemu in funkcionalnemu stanju osebe. Če je to edina možna rešitev, je treba uvesti strategije, da sprememba ne bi učinkovala negativno. ”Novo” okolje skušamo urediti tako, da se oseba počuti dobro, domače. .