Spoznavanje duševne manjrazvitosti

Spoznavanje duševne manjrazvitosti

Kaj je duševna manjrazvitost?

Ko govorimo o osebah z z duševno manjrazvitostjo – intelektualnim primanjkljajem (ID – intellectual disability), govorimo  o zmanjšani sposobnost za učenje in uporabo novih znanj. Osebe imajo težave razumeti nove ali zapletene informacije, zato je v procesu učenja novih stvari pogosto potrebna dodatna pomoč. Pri majhnih otrocih z intelektualnimi primanjkljaji  tako prihaja do „zamud“ v razvoju – na primer, ko se učijo sedeti, plaziti ali hoditi. Nekateri ljudje z intelektualnimi (učnimi) primanjkljaji imajo lahko težave s komunikacijo ter razvijanjem in vzdrževanjem odnosov z drugimi. Prav tako imajo lahko tudi težave pri interakciji s svojim okoljem – torej s socialnim in prilagoditvenim funkcioniranjem.

Kaj je prilagojeno funkcioniranje?

Prilagojeno funkcioniranje običajno vključuje tri ključne sklope spretnosti:

Konceptualne spretnosti: vplivajo na branje, reševanje problemov in abstraktno pojmovalno sklepanje. Na primer, uporaba številk, poznavanje časa, uporaba denarja in sporočanje.

Socialne spretnosti: vplivajo na to, kako človek razume in upošteva družbene norme in pravila. Na primer, primerno oblačenje za posebne priložnosti, zaznavanje, kdaj kdo ne govori resnice in/ali razumevanje in spoštovanje zakonov.

Praktične življenjske spretnosti: vplivajo na sposobnost osebe, da se skrbi za osnovno samooskrbo in higieno. Na primer, za pospravljanje in čiščenje sebe, uporabo prevoza, jemanje zdravil in dokončanje gospodinjskih opravil.

Imeti težave s prilagojenim delovanjem pomeni, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju težave z nekaterimi vidiki življenja, kot so:

  • Delo
  • Izobraževanje
  • Skrb zase
  • Vsakodnevna opravila
  • Osebna higiena
  • Kuhanje
  • Čiščenje
  • Nakupovanje v trgovini.

Image credit: https://imgbin.com