Demenca z Lewyjevimi telesci

Source: https://www.freepik.com/

Demenca z Lewyjevimi telesci

Deli klinične in patološke značilnosti drugih demenc, ki se lahko pojavijo med Parkinsonovo boleznijo in drugimi nevrološkimi stanji. Patološko je značilno nenormalno združevanje tako imenovanega sinaptičnega proteina α-sinukleina kot ‘lahka telesa’ v nevronih, povezanih s cerebralno atrofijo..