Pozitivni vidiki skrbi

Pozitivni vidiki skrbi

Čeprav so bili do zdaj omenjeni predvsem negativni vidiki negovanja, pa obstajajo tudi pozitivne vidiki, povezane s to dejavnostjo.

Oskrbovalci se lahko počutijo koristne in zaželene, se bolj zavedajo lastne vrednosti, uživajo življenje, razvijajo nove veščine in medosebne odnose ter osebne značilnosti kot je npr.  ekstravertiranost.

Source: https://www.freepik.com