Stigmatizacija

Stigmatizacija

Stigma je pojav, ki se manifestira na primer v strahu in sramu, ki ju družinski negovalci lahko čutijo zaradi negativne socialne konotacije bolezni, ki v mnogih primerih vodi do “skrivanja” simptomov demence, pa tudi iskanja storitev ustreznega zdravja. Stigma se izraža tudi, ko se starejši ljudje z demenco in njihove podporne mreže zavedajo stigme, usmerjene v bolezen. Slednje je povezano z nižanjem samozavesti, samoučinkovitosti in kakovosti življenja, s povečano anksioznostjo in depresivnimi simptomi, socialno izključenostjo in invalidnostjo.

Source: https://www.pexels.com