Stigma

Stigma

Stigma je lastnost, vedenje ali stanje, ki je socialno nezaželjeno!

Zloraba alkohola in drugih substanc uporabnikom povzroča fizične in psihične motnje, spremenjeno vedenje ter individualne in socialne škode. To je stanje z visoko stopnjo stigme v primerjavi z drugimi zdravstvenimi težavami, kot sta shizofrenija ali depresija.

Družinski skrbniki se morajo zavedati teh težav in se ukvarjati z njimi!

Od stigmatizacije so prizadete družine oseb, ki zlorabljajo snovi. Posledice so:

Zamuda pri iskanju zdravljenja

Resna težava pri stigmatizacije je, da se skrbniki branijo pomoči medicinske oskrbe, ker se bojijo, da bi drugi videli samo družino, ki ima težave z alkoholom ali drogami.

Psihološke stiske

Psihološka stiska, ki jo povzroča stigmatizacija, lahko izhaja iz skrbi glede vloge in položaja posameznika v družbi ali med širšo družino in prijatelji.

Socialna izključenost in izolacija

Posebna skrb velja stereotipu nevarnosti in nepredvidljivosti, kar ustvarja večjo socialno distanco.