“Stimming” – Ponavljajoče se vedenje

“Stimming” – Ponavljajoče se vedenje

Ko je oseba za katero oskrbite pretirano stimulirana ali se počuti nelagodno ali preobremenjeno, lahko uporabi ponavljajoče se vedenje.

 

Kaj je to pomeni?

Gre namreč za serijo ponavljajočih se dejanj ali gibov. Pri osebi z avtizmom lahko pride to tega pojava, ko se počuti vznemirjeno, tesnobno, ali pa jo je strah. Tovrstni odziv pomaga osebi za katero skrbite, da se lažje spopade s situacijo, ki je zanjo v tistem trenutku preobsežna. 

Ali bi bilo treba tovrstno stimulacijo zmanjšati ali preprečiti?

Ne. Če vrsta spodbujevanja ni škodljiva za osebo samo, ali druge ljudi (na primer nasilno vedenje), potem ga ni potrebno zmanjšati ali preprečiti. S tovrstnim odzivom se namreč  oseba lažje spopada s svojim okoljem, občutki in čustvi. Za vas kot skrbnika, pa  vam pomaga prepoznati kdaj se oseba počuti neprijetno in vas potrebuje, da ji pomagate in jo podprete. Na primer, posameznik z avtizmom postane na kraju, kjer je prevelika gneča vznemirjen, kar sproži tovrstni vedenjski odziv. To vam bo dalo vedeti, da oseba situacijo doživlja premočno, zato ji boste lažje pomagali počutiti se varneje.

Ponavljajoče se vedenje

  • Stimming (ali ponavljajoče se vedenje) vključuje naslednje pojave, vendar pa ni omejeno le nanje: