Stres

Lesson Progress
0% Complete

Stres

Družinski oskrbovalci oseb z demenco so več let izpostavljeni fizičnim in čustvenim zahtevam, ki jih prepoznamo kot kronične stresorje, ki lahko povečajo stisko in dejavnike tveganja zaradi zmanjšane stopnje prilagoditve lastnega vedenja na dejanskost situacije. Tako pri oskrbovalcih starejših z demenco beležimo višjo stopnjo depresije, stresa, tesnobe, razdražljivosti, slabše skrbi za svoje zdravje, več težav pri delu, višjo uporabo psihiatričnih zdravil in manj prostega časa kot tisti, ki skrbijo za starejše osebe brez demence.