Simptomi in vedenje pri Alzheimerjevi bolezni

Simptomi in vedenje pri Alzheimerjevi bolezni

Izguba spomina, ki moti vsakdanje življenje

Izzivi pri načrtovanju ali reševanju težav

Težave pri izpolnjevanju običajnih nalog

Zmeda s pojmovanjem časa ali kraja

Težave pri razumevanju vizualnih slik in prostorskih razmerij

Novo nastale težave z besedami pri govorjenju ali pisanju

Umik iz dela ali socialnih stikov

Spremembe razpoloženja in osebnosti