Kaj lahko storite zase?

Kaj lahko storite zase?

Kot oskrbovalec nekoga, ki živi z ADHD je pomembno, da pazite tudi nase!

Stres in izgorelost sta pri negovalcih zelo običajna. Pomagalo vam bo, da poskrbite tudi zase. Samo tako lahko oskrbovancu še naprej zagotovite najboljšo oskrbo.

Če se zavedate izzivov negovanja, stigme, povezane z nekaterimi duševnimi zdravstvenimi stanji, in čustev, ki so povezana s tem, se lažje prilagodite in soočate z boleznijo oskrbovanca.