Kako lahko poskrbite zase?

Kako lahko poskrbite zase?

Kot okrbovalec osebe z avtizmom, je pomembno, da znate poskrbeti tudi zase!

Stres in izgorelost sta pri tem delu zelo običajna, zato vam bo skrb zase pomagala, da boste  lahko oskrbovancu še naprej zagotovljali najboljšo možno oskrbo.

Če se zavedate izzivov oskrbovanja (negovanja) in čustev, povezanih z njim, vam le-to lahko pomaga  pri prilagajanju in obvladovanju.