Kaj je posttravmatska stresna motnja?

Kaj je posttravmatska stresna motnja?

Post-travmatska stresna motnja (kratica za angleški izraz je PTSD) je skupek čustvenih, kognitivnih in vedenjskih motenj, ki se pojavijo kot posledica enemu ali večkratnim travmatičnih dogodkov. Travmatični dogodki so predmet osebne ocene, na splošno pa so opredeljeni kot tisti dogodki, ki vključujejo smrt ali grožnjo smrti, dejansko ali ogroženo resno telesno poškodbo ter dejansko ali groženo spolno kršitev. Pomembne značilnosti travmatičnih dogodkov so občutki strahu, nemoči in doživljanje premočnega stresa. Nekdo je lahko neposredno izpostavljen travmatičnemu dogodku, se seznani s travmatično izpostavljenostjo bližnjega (družinski član, bližnji prijatelj) ali pa je nenehno neposredno ali posredno izpostavljen travmatičnim dogodkom s svojim delom (na primer dežurni delavci ali tisti, ki delajo s travmatizirirano populacijo). Večina izmed nas bo v življenju doživela vsaj en travmatičen dogodek, pri čemer je seveda najpogostejša nenadna izguba ljubljene osebe.

Za motnjo je značilna triada simptomov:

1) ponovno doživljanje simptomov

2) simptomatika izogibanja (vsemu, kar spominja na travmo)

3) povečan občutek ogroženosti

 

To je kronično stanje, ki povzroča socialne, delovne in zdravstvene težave.

Za travmatične dogodke, ki vključujejo medčloveško nasilje, kot so travme povezane z vojno in spolne zlorabe, je bolj verjetno, da povzročijo simptome posttraumatičnega stresa.

Skoraj 80% posameznikov s PTSM ima vsaj eno motnjo duševnega zdravja, najbolj pogosto gre za depresijo in zlorabo določenih snovi.

V večini primerov simptomi PTSM spontano izginejo ali gredo v remisijo pet do sedem let po travmi, vendar pa se ponovno pojavljajo v času „obletnice“ dogodka.

Ena osnovnih značilnosti travmatične izkušnje in njenih posledic je uničujoč in neizbrisen občutek osamljenosti in ločenosti od drugih.

PTSM lahko negativno vpliva na posameznikovo sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja medosebnih odnosov.

Oseba, prizadeta s PTSM je tako lahko za partnerja ali družino dokajšnje breme. Obenem pa je seveda v procesu zdravljenja in okrevanja osebe s PTSM ključna ravno vloga družine.

Image source: http://www.dissociative-identity-disorder.net