Κλίμακα φορτίου για οικογενειακούς φροντιστές

Κλίμακα φορτίου για οικογενειακούς φροντιστές

Αυτή η κλίμακα είναι ένα έγκυρο μέσο για τη μέτρηση του υποκειμενικού σας φορτίου ως  φροντιστή. Ο κίνδυνος σωματικών και ψυχοσωματικών προβλημάτων μπορεί να προσδιοριστεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει την ανάγκη για δράση και να δώσει συγκεκριμένες συστάσεις για παρεμβάσεις.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αντικατοπτρίζουν το πώς αισθάνεστε μερικές φορές όταν φροντίζετε ένα άλλο άτομο. Μετά από κάθε ερώτηση, κάντε κύκλο πόσο συχνά αισθάνεστε έτσι: Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις.

Η υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει μεγαλύτερο βάρος φροντίδας και έκκληση για δράση.