د پاملرنې مثبت اړخونه

د پاملرنې مثبت اړخونه

که څه هم د پاملرنې عمل کې منفي اړخونه یادونه شوي ، داسې خلک شتون لري چې د دې فعالیت اړوند مثبت اړخونه تجربه کوي.

د ګټور او مطلوب احساس کول ، د ځان ارزښت لرونکي ، له ژوند څخه خوند اخیستل ، د نوي مهارتونو وده کول او دوه اړخیزې اړیکې او شخصي ځانګړتیاوې لکه اضافي عمل.

Source: https://www.freepik.com