فشار

فشار

دماغي ناروغۍ لرونکي خلکو کورنۍ پاملرنې د ډیری کلونو لپاره فزیکي او احساساتي غوښتنو ته رسیدلي ، چې د اوږد فشار په توګه ګ .ل کیږي ، کوم چې د غیر تطبیقي چلند لپاره کړکیچ او د خطر عوامل رامینځته کولی شي.

د دماغي ناروغۍ لرونکي خلکو د کورنۍ پاملرنه د لوړ فشار ، فشار ، اضطراب ، خفګان ، د دوی د روغتیا په اړه کمزوري نه پوهیدل ، د کاري ستونزو ستونزې ، د رواني درملو لوړه مصرف او د تفریح وخت لږ د هغه چا په پرتله چې د بخښنې پرته زړو خلکو ته پاملرنه کوي.